LETNÍ KURZY KRESBY A MALBY PRO VEŘEJNOST 2019
Vytvořeno: 11. 6. 2019 od Kurzy pro veřejnost

POD VEDENÍM

Mgr. A. Libora Kalába a

MgA. Zbyňka Sedleckého

První kurz:  5. 8. – 14. 8. 2019

Druhý kurz: 16. 8. – 25. 8. 2019

 

KURZ PROBÍHÁ DENNĚ OD 13:00 DO 20:30

VČETNĚ VÍKENDU V ATELIÉRU KRESBY A MALBY VŠUP, UČEBNA 313 / 3. PATRO

KURZY KRESBY

Kurzy kresby a malby na UMPRUM se svojí koncepcí blíží běžné výuce pro studenty. Nejsou zde žádné stupně rozdělení na začátečníky a pokročilé; není nutná žádná předchozí znalost těchto disciplín. Preferujeme individuální přístup, přesto všichni pracují společně, a tak dochází k vzájemnému obohacování a při intenzitě a odborném vedení se vytváří neopakovatelná tvůrčí atmosféra, kde součástí je i dialog o teorii kresby a malby a její smysl a členění do kontextu současného výtvarného umění, architektury a designu. Kurz figurální kresby  je koncipován tak, aby uchazeči na výtvarné školy, ale i lidé, kteří se jen chtějí zdokonalit v kresbě, si mohli nastudovat pod odborným vedením ztvárnění lidského těla, jeho proporce, anatomii a specifika a to pak rozvíjet v klasické akademické kresbě. Kurz nefigurální kresby - výuka je určena pro uchazeče o studium architektury a designu (ale nejen pro ně). Zde je náplní kurzu studium perspektivy, vidění prostoru a ztvárnění předmětů a věcí kolem nás. Z čistě studijních úkolů pak vychází volnější, individuální část, kde se posluchači kurzů naučí základům ztvárnění architektonických a designových návrhů. Nechybí ani úkoly, kde se rozvíjí kreativita, fantazie a výtvarná polemika se současným designem. Oba kurzy jak figurální, tak nefigurální lze po individuální domluvě libovolně kombinovat. Pak je možné pracovat např. na figuře v architektuře, vztahu věcí k lidské postavě, struktuře a povrchu věcí v konfrontaci s vnějším a vnitřním prostorem. Kurzy jsou vhodné jako příprava na umělecké výtvarné školy. K dispozici je několik modelů, papíry, kreslící prkna pro kresbu a malbu. Po skočení kurzu mají posluchači možnost obdržet Certifikát o absolvování kurzu kresby.

 

KURZ MALBY

Výukový program malby je koncipován, jak pro začátečníky, tak pro žáky s pokročilými znalostmi. To znamená, že ke každému se přistupuje individuálně, aby si co nejdříve osvojili základní technické znalosti malby (materiály, příprava podkladů, vypínání plátna, charakteristika a použití jednotlivých technik – olej, akryl atd.) a tyto mohl dále rozvíjet ve své tvorbě. Další stupeň výuky – realizace svého vlastního díla v celém svém vývoji – od počátečních skic, kompozice, výběru technik a materiálů – až po konečnou realizaci obrazů. Součástí je i konzultace domácích prací, které nemusí přímo souviset s výukovým programem. Kurz je vhodný jako příprava na umělecké výtvarné školy. K dispozici jsou malířské stojany, papír, tužky a uhel. Ostatní materiál – plátna, barvy atd., je potřeba přinést s sebou. Po skončení kurzu mají posluchači možnost obdržet Certifikát o absolvování kurzu malby.

 

Na kurz kresby a malby je třeba se přihlásit pomocí přihlášky, kterou najdete v příloze a odešlete ji na sedlecky@vsup.cz nebo kalab@vsup.cz. Pokud se Vám nepodaří elektronický formulář vyplnit či odeslat, napište údaje a případné dotazy ohledně přihlášení přímo do e-mailu a odešlete na sedlecky@vsup.cz nebo kalab@vsup.cz. Cena : 7.000,- Kč, sleva 20% pro studenty SŠ i VŠ (platí pouze pro denní studium), úhrada převodem (možnost dvou splátek) na účet 19-5599810247/0100, VS 501. Do poznámky uveďte jméno majitele účtu, pokud není shodné se jménem přihlášeného. V hotovosti je možná úhrada v pokladně školy v úředních hodinách. Platba musí být provedena týden před začátkem kurzu. Případné odborné dotazy zodpoví vedoucí kurzů Mgr.A. Libor Kaláb – tel: 728 720 620

 

Kurzy kresby a malby