Typ dílny: dílna s oborovou působností

Dílna je určena pro realizaci projektů sochařského charakteru náročných na specifické technologické postupy, přístrojové vybavení, prašnost, hlučnost, prostorovost. Je vhodná pro práci se dřevem, železem, sádrou, betonem, pryskyřicemi, polystyrénem, kamenem atd.

Dílna je určena pro studenty Katedry volného umění, primárně Ateliéru volného umění I.  Po konzultaci a v součinnosti s vedoucím dílny realizuje svou práci samostatně v režimu otvíracích hodin školy. 

Garantované otvírací hodiny: 9 –15 hodin

Rezervační systém

 

Kontakt:

TC UMPRUM Mikulandská 5
MgA. Jan Haubelt

tel: 251 098 452

e-mail: jan.haubelt@umprum.cz