BcA. Adam Havelka

BcA. Adam Havelka

Zařazení / Funkce
Fotografie / Absolvent
Sochařství / Student
Studium probíhající
ateliér Sochařství, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 1. ročník