Adam Šustek

Adam Šustek

Zařazení / Funkce
Architektura II / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura II, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), 3. ročník