MgA. Adam Železný

420606822173

azelez@vsup.cz

 

MgA. Adam Železný

Zařazení / Funkce
Keramika a porcelán / Absolvent
Keramika a porcelán / Absolvent
Keramika a porcelán / Student
Studium probíhající
ateliér Keramika a porcelán, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Design (8206V100), 3. ročník