Adam Železný

420606822173

adam.zele@gmail.com

 

Adam Železný

Zařazení / Funkce
Keramika a porcelán / Absolvent
Keramika a porcelán / Absolvent
Keramika a porcelán / Student
Studium přerušené
ateliér Keramika a porcelán, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Design (8206V100), 2. ročník