Adéla Zapletalová

Adéla Zapletalová

Zařazení / Funkce
Fotografie / Student
Studium přerušené
ateliér Fotografie, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), 4. ročník