Alessandro Cannata

Alessandro Cannata

Zařazení / Funkce
Architektura IV / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura IV, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění - zahraniční stážista ERASMUS (N8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), 0. ročník