Bc. Alica Raticová

Bc. Alica Raticová

Zařazení / Funkce
Ilustrace a grafika / Student
Studium přerušené
ateliér Ilustrace a grafika, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206T106), 1. ročník