MgA. Alžběta Pomahačová

MgA. Alžběta Pomahačová

Zařazení / Funkce
Keramika a porcelán / Student
Studium probíhající
ateliér Keramika a porcelán, Navazující magisterský studijní program Design (N0212), obor Design materiálů (NM2-D-DM), 1. ročník