MgA. Alžběta Prouzová

alzbeta.prouzova@gmail.com

MgA. Alžběta Prouzová

Zařazení / Funkce
Textilní tvorba / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Textil, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2017