MgA. Amálie Koppová

MgA. Amálie Koppová

Zařazení / Funkce
Textilní tvorba / Absolvent
Textilní tvorba / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Textil, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), absolvované 2017
ateliér Textil, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2019