Amar Mulabegovič

Amar Mulabegovič

Zařazení / Funkce
Grafický design a nová média / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Graf. design a nová média, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Malba (8206T034), absolvované 2011