mgr art Anetta Mona Chisa

mgr art Anetta Mona Chisa

Zařazení / Funkce
Fotografie / Student
Studium probíhající
ateliér Fotografie, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Výtvarná tvorba (8206V108), 1. ročník