Anežka Kundratová Krejčí

Anežka Kundratová Krejčí

Zařazení / Funkce
Architektura II / Student
Studium přerušené
ateliér Architektura II, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Architektura (8206T007), 6. ročník