Anežka Vrbová

Anežka Vrbová

E-mail soukromý agneswillowa@gmail.com
Zařazení / Funkce
Fotografie II / Student
Studium probíhající
ateliér Fotografie, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206R106), 1. ročník