Anna Čumlivská

Anna Čumlivská

Zařazení / Funkce
NS 3012 / Absolvent
Produktový design / Student
Studium přerušené
ateliér Produktový design, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Architektura a design (8206V008), 3. ročník