Anna Mengerová

Anna Mengerová

Zařazení / Funkce
Ilustrace a grafika / Absolvent
Ilustrace a grafika / Student
Studium probíhající
ateliér Ilustrace a grafika, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206T106), 1. ročník