MgA. Anna Ročňová

MgA. Anna Ročňová

Zařazení / Funkce
Sochařství / Absolvent
Sochařství / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Sochařství, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), absolvované 2017
ateliér Sochařství, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), absolvované 2014