Anna Solianyk

Anna Solianyk

Zařazení / Funkce
Architektura II / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura II, Magisterský studijní program Výtvarná umění - zahraniční reciproční stážista (M8206), obor Architektura (8206T007), 0. ročník