BcA. Anna Pospíšilová

BcA. Anna Pospíšilová

Zařazení / Funkce
NS 3017 / Absolvent
Fotografie II / Student
Studium probíhající
ateliér Fotografie, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206T106), 1. ročník