Mgr. Barbara Jagadics, Ph.D.

Mgr. Barbara Jagadics, Ph.D.

Zařazení / Funkce
Sklo / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Sklo, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Volné a užité umění (8206V107), absolvované 2011