Ing. arch. Barbora Juríčková

Ing. arch. Barbora Juríčková

Zařazení / Funkce
Architektura I / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura I, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), 2. ročník