BcA. Linda Vránová

Portfolio

http://issuu.com/lindavranova/docs/linda_vr__nov___portfolio

Kontakt

MgA. Linda Vránová

mail: lindavranova@gmail.com

tel.: +420 607 225 871

BcA. Linda Vránová

Zařazení / Funkce
Produktový design / Absolvent
Produktový design /