MgA. Markéta Kosinová

About

2014 - 2016 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze - Supermédia (ved.ateliéru MgA. Federico Diaz)

2011-2014 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara,

Multimediální design - specializace Intermedia (ved.ateliéru doc.MgA. Milena Dopitová)

2010-2011 Univerzita Hradec Králové, obor Specializace v pedagogice – Grafická tvorba - Multimédia

2006 - 2010 Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku

Hradec Králové, obor Konstrukce a tvorba nábytku (Design interiéru)

MgA. Markéta Kosinová

Zařazení / Funkce
NS 3017 / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Supermédia, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), absolvované 2017