BcA. Pavel Soukup

BcA. Pavel Soukup

E-mail soukromý savel.soukup@gmail.com
Zařazení / Funkce
Filmová a televizní grafika / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Filmová a televizní grafika, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), absolvované 2013