Bc.MgA. Renata Horová

Bc.MgA. Renata Horová

Zařazení / Funkce
Architektura IV / Absolvent
Architektura IV / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Architektura IV, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Architektonická tvorba (8206R001), absolvované 2012
ateliér Architektura IV, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), absolvované 2015