MgA. Blanka Drašnarová

MgA. Blanka Drašnarová

Zařazení / Funkce
Architektura III / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Architektura III, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Architektura (8206T007), absolvované 2015