Bc. Boris Blažko

Bc. Boris Blažko

Zařazení / Funkce
Grafický design a vizuální komunikace / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Graf. design a viz. komunikace, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), absolvované 2013