Cécile Bonjour

Cécile Bonjour

Zařazení / Funkce
Architektura IV / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura IV, Magisterský studijní program Výtvarná umění - mezivládní stipendisté (M8206), obor Architektura a design (8206T008), 0. ročník