Ching Yun Wu

Ching Yun Wu

Zařazení / Funkce
Malba / Student
Studium probíhající
ateliér Malba, Bakalářský studijní program Výtvarná umění - mezivládní stipendisté (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), 1. ročník