Cindy Kutíková

Cindy Kutíková

Zařazení / Funkce
Grafický design a vizuální komunikace / Absolvent
Grafický design a vizuální komunikace / Student
Studium probíhající
ateliér Graf. design a viz. komunikace, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206T106), 0. ročník