Cristina Rodríguez Solé

Cristina Rodríguez Solé

Zařazení / Funkce
Průmyslový design / Student
Studium probíhající
ateliér Průmyslový design, Bakalářský studijní program Výtvarná umění - zahraniční stážista ERASMUS (B8206), obor Design (8206R100), 0. ročník