Dana Turečová

Dana Turečová

Zařazení / Funkce
/ Absolvent
Studium ukončené
ateliér , Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Design obuvi a oděvních doplňků (8206T010), absolvované 1999