Dane Thomas

Dane Thomas

Zařazení / Funkce
Produktový design / Student
Studium probíhající
ateliér Produktový design, Bakalářský studijní program Výtvarná umění - zahraniční stážista ERASMUS (B8206), obor Design (8206R100), 0. ročník