Daniel Michalík

Daniel Michalík

Zařazení / Funkce
/ Absolvent
Studium ukončené
ateliér , Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Filmová a televizní grafika (8206T014), absolvované 2001