Daria Suratova

Daria Suratova

Zařazení / Funkce
Grafický design a vizuální komunikace / Student
Studium probíhající
ateliér Graf. design a viz. komunikace, Navazující magisterský studijní program Visual Arts (N8210), obor (), 1. ročník