David Řeřicha, DiS.

David Řeřicha, DiS.

Zařazení / Funkce
Tvorba písma a typografie / Student
Studium probíhající
ateliér Písmo a typografie, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206R106), 2. ročník