BcA. David Krňanský

Barevné léto, Galerie Jelení 2013

Šílenství se stává metodou, Galerie Entrance 2013

BcA. David Krňanský

Zařazení / Funkce
Malba / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Malba, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), absolvované 2015