BcA. David Střeleček

BcA. David Střeleček

Zařazení / Funkce
Sochařství / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Sochařství, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), absolvované 2019