Denisa Merklová

Denisa Merklová

Zařazení / Funkce
Průmyslový design / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Průmyslový design, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Design výrobků (8206T012), absolvované 2010