MgA. Denisa Václavová, Ph.D.

MgA. Denisa Václavová, Ph.D.

Zařazení / Funkce
/ Absolvent
Studium ukončené
ateliér , Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Volné a užité umění (8206V107), absolvované 2009