Bc.MgA. Dmytro Nikitin

Bc.MgA. Dmytro Nikitin

Zařazení / Funkce
NS 3017 / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Supermédia, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), absolvované 2014