doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D.

Historička umění, pedagožka a kurátorka, specializuje se na dějiny umění a designu 19., 20. a částečně i 21. století. / Art historian, teacher and exhibition curator, she specializes in history of art and design in the 19th, 20th, and partly also 21st centuries.  

Výuka / Courses
Umění 19. století / 19th Century Art
Moderní umění 1. poloviny 20. století / Modern Art in the First Half of the 20th Century
Seminář k dějinám moderního umění 1. poloviny 20. století / Seminar on Modern Art in the First Half of the 20th Century
Design 1. poloviny 20. století / Design in the First Half of the 20th Century
Seminář k dějinám designu 1. poloviny 20. století / Seminar on Design in the First Half of the 20th Century
Design 2. poloviny 20. století / Design in the Second Half of the 20th Century

Zaměstnání a spolupráce / Career
2006–dosud  katedra teorie a dějin umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, docentka od r. 2014
2021–dosud  externí pedagožka v semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (výuka společně s Martou Filipovou)
2017–2018  autorská a kurátorská spolupráce na výstavním projektu 1918–1938: Umělecká topografie první republiky, Veletržní palác, Národní galerie v Praze (společně s Annou Pravdovou a Hanou Rousovou)
2014–2015  šéfkurátorka Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně
2005–2006  postgraduální pobyt v Centru pro teoretická studia, společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR
2004  asistentka v kulturním středisku Francouzského institutu v Praze, oddělení výstav
2000–2002  kurátorka sbírky plastiky 20. století v Národní galerii v Praze
1999–2000 odborná spolupráce na výstavním a badatelském projektu Národní galerie v Praze Vincenc Kramář: od starých mistrů k Picassovi, vedoucí projektu Olga Uhrová, Vojtěch Lahoda
1998–2001  odborná asistentka v semináři dějin umění na Masarykově univerzitě v Brně
1990–1995  odborná asistentka v Moravské galerii v Brně, sbírka moderního umění první poloviny 20. století

Výzkum / Research
2019–2021  Grant GAČR (odborná spolupráce, hlavní řešitelka Pavla Machalíková, Ústav dějin umění AVČR), Malíř Josef Mánes (1820–1871): mezi romantismem a realismem, uměním užitým a „krásným“, národním a mezinárodním, akademismem a modernitou / The Painter Josef Mánes (1820–1871): between Romanticism and Realism, Applied and Fine Arts, National and International, Academism and Modernity
2017–2019  Grant GAČR (hlavní řešitelka) Aranžérství výkladních skříní a obchodní reklama v letech 1918–1948. Opomíjený fenomén modernistického designu a vizuální kultury města/ Window Display Decoration and Commercial Advertising in 1918–1948. The Neglected Phenomenon of Modernist Design and Urban Visual Culture
2011–2015  Grant NAKI, Umění, architektura, design a národní identita, Katedra teorie a dějin umění UMPRUM v Praze / Grant NAKI, Art, Architecture, Design and National Identity, Department of History and Theory of Art
2008–2010  Grant GAČR (hlavní řešitelka) Aspekt a abstrakce: souvislosti obrazové reprezentace v dekorativním umění a  přírodních vědách (1850–1914) / Aspect and Abstraction: Connections between the Pictorial Representation in the Decorative Arts and Natural Sciences (1850–1914)

 

Studium / Education
1999  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Ph.D.
1995–1998  Doktorandské studium „co-tutelle“ na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na École des Hautes Études en Sciences Sociales v Paříži, ukončeno pouze v Brně
1987–1991  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, seminář dějin umění, Mgr.

Zahraniční stáže / International Fellowships
1992  Université Paul Valéry, Montpellier
1995–1998  École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paříž  
2006  Mellon Research Fellowship, Maison des Sciences de l´Homme, Paříž
2014  École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Paříž

Ocenění, nominace / Awards, Nominations
První republika, 1918–1938, Národní galerie v Praze – Veletržní palác, autorská a kurátorská spolupráce s Annou Pravdovou (NG) a Hanou Rousovou, zahájeno 23. 10. 2018, Cena Českého výboru ICOM – Gloria Musaealis 2018
Ephemeral_Eternal, výstavní instalace UMPRUM na Salone del Mobile v Miláně, nominace na Milano Design Award 2017
Zvláštní cena Gloria Musaealis – Výstava roku 2012, Tiché revoluce uvnitř ornamentu, Moravská galerie v Brně 2012-2013
Umělec má cenu 2013, cena za výstavu Tiché revoluce uvnitř ornamentu
Nominace na cenu F. X. Šaldy v oblasti výtvarné kritiky za rok 2012 za knihu Tiché revoluce uvnitř ornamentu, 2013

Publikace / Publications
Knihy / Books
Lada Hubatová-Vacková (ed.), Divadlo ulice. Reklama a aranžérství výkladních skříní v kontextu modernismu, 1918–1938 / Theatre of the Street. Advertising and Window Display in the Context of Modernism, 1918–1938, Praha: UMPRUM 2021. 
Lada Hubatová-Vacková – Valentyna Nikolenko (eds.), Vila Jenny a Josefa Winternitzových (The Villa of Jenny and Josef Winternitz), Praha: UMPRUM – David Cysař 2020.
Anna Pravdová – Lada Hubatová-Vacková (eds.), První republika, 1918–1938, Praha: Národní galerie 2018.
Lada Hubatová-Vacková – Pavla Pauknerová, Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze / The Library. Books and eBooks, Collections and Databases, Praha: UMPRUM 2018.
Lada Hubatová-Vacková – Tomáš Zapletal (eds.), Gottfried Semper, Věda, průmysl a umění, Praha: UMPRUM 2016.
Lada Hubatová-Vacková – Rostislav Koryčánek (eds.), Olgoj Chorchoj: Logika emoce, Brno – Praha: MG – UMPRUM 2016 (+ anglická mutace Olgoj Chorchoj: Logic of Emotion, Brno – Prague: MG – UMPRUM 2016).
Lada Hubatová-Vacková – Iva Knobloch, Václav Cigler. Design, Arbor Vitae – Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha 2014 (+ anglická mutace Václav Cigler Design, Arbor Vitae – Museum of Decorative Arts in Prague, Prague 2015).
Lada Hubatová-Vacková – Pavla Pauknerová – Cyril Říha (eds.), Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus, Praha: UMPRUM 2015.
Lada Hubatová-Vacková (ed.), Modfolk. Modernita v lidovém. Ateliér designu oděvu a obuvi Liběny Rochové, Praha: UMPRUM 2015.
Lada Hubatová-Vacková – Martina Pachmanová – Pavla Pečinková (eds.), Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice, 1870–1970, Praha: UMPRUM 2014.
Lada Hubatová-Vacková – Martina Pachmanová – Jitka Ressová (eds.), Zlínská umprumka (1959–2011). Od průmyslového výtvarnictví po design, VŠUP, Praha: UMPRUM 2013.
Lada Hubatová-Vacková, Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Studie z dějin uměleckého průmyslu a dekorativního umění v letech 1880–1930, Praha: UMPRUM 2011 (nominace na cenu F. X. Šaldy v oblasti výtvarné kritiky za rok 2012).
Lada Hubatová-Vacková, Silent Revolutions in Ornament. Studies from Applied Arts and Crafts in 1880–1930, Prague: UMPRUM 2011.
Lada Hubatová-Vacková – Cyril Říha (eds.), Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let, Praha: UMPRUM 2007, reedice 2018.


Studie v odborných časopisech, kapitoly v knihách / Articles in Academic Periodicals, Chapters in Publications
Studie přírody: mezi drobnohledným pozorováním, naturfilozofií a plenéristickou modernitou, in: Pavla Machalíková (ed.), Let s voskovými křídly. Josef Mánes (1820–1871), Praha: Arbor vitae 2022 (v jazykové redakci, 25 ns).
Aranžérské oddělení. Obchodní výkladní skříň mezi modernistickým designem a uměleckou prostorovou inscenací, in: Simona Bérešová – Klára Prešnajderová – Sonia de Puineuf (eds.), Škola umeleckých remesiel, Bratislava 2022, s. 168–187 (v tisku).
V zájmu dítěte, národa i státu. Vydrovy reformní aktivity v oblasti kreslení a uměleckého průmyslu, in: Simona Bérešová – Klára Prešnajderová – Sonia de Puineuf (eds.), Škola umeleckých remesiel, Bratislava 2022, s. 255–283 (v tisku).
Reformní "užité kreslení" a radikalita jeho koncepcí: od imaginativního ornamentu po mechanizovanou kresbu, in: Simona Bérešová – Klára Prešnajderová – Sonia de Puineuf (eds.), Škola ako laboratórium moderného života. K reforme umeleckého školstva v strednej Európe (1900–1945), sborník z konference, Bratislava 2020, s. 96–116.
Dům, který není strojem na bydlení. Měkký modernismus Adlfa Loose a Karla Lhoty (A house that is not a "machine for living in". The soft modernism of Adolf Loos and Karel Lhota), in: Lada Hubatová-Vacková – Valentyna Nikolenko (eds.), Vila Jenny a Josefa Winternitzových (The Villa of Jenny and Josef Winternitz), Praha: UMPRUM 2020, 76–90.
Revolučnost a modernita Josefa Mánesa? Náčrtky krajin, jejich merveuilleux a pravda oblohy, in: Johana Lomová – Jindřich Vybíral (eds.), Umění a revoluce, Praha 2018, s. 342–364
Eitelbergerův následník Jacob von Falke a umělecký průmysl, Zprávy památkové péče 78, 2018, č. 2, s. 143–151.
Kontexty spisu Věda, průmysl a umění (společně s Tomášem Zapletalem), in: Lada Hubatová-Vacková – Tomáš Zapletal (eds.), Gottfried Semper, Věda, průmysl a umění, Praha: UMPRUM 2016, s. 172–208.
Design Olgoj Chorchoj = SocMo +  PoMo + NeoMo + Czech-tech, in: Lada Hubatová-Vacková – Rostislav Koryčánek (eds.), Olgoj Chorchoj: Logika emoce, Brno – Praha: MG – UMPRUM 2016 (+ anglická mutace Olgoj Chorchoj: Logic of Emotion, Brno – Prague: MG – UMPRUM 2016), s. 10–33.
Selektivní dějiny vystavování designu a Olgoj Chorchoj (společně s Janem Wollnerem), in: Lada Hubatová-Vacková – Rostislav Koryčánek (eds.), Olgoj Chorchoj: Logika emoce, Brno – Praha: MG – UMPRUM 2016 (+ anglická mutace A Selective History of Design Exhibitions and Olgoj Chorchoj, in: Olgoj Chorchoj: Logic of Emotion, Brno – Prague: MG – UMPRUM 2016), s. 72–89.
Alternativní design 60. – 80. let (společně s Ivou Knobloch), in: Iva Knobloch – Radim Vondráček (eds.), Design v českých zemích 1900–2010, Praha: Academia 2016, s. 497–526.
 „Poctivě pracovat a přitom stále číst Ruskina“. Marie Teinitzerová a ideál tvořivé textilní práce, in: Alice Klouzková (ed.), Dědictví. Tradice, inovace, móda, Praha: UMPRUM 2016, s. 138–140 (anglický překlad „To work honestly and never stop reading Ruskin“. Marie Teinitzerová and the Ideal of Creative Textile Work, s. 141–143).
Užití, využití i zneužití folkloru a lidového umění, in: Milena Bartlová – Jindřich Vybíral a kol., Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Praha: UMPRUM 2015, s. 177–245.
Od Owena Jonese po Adolfa Loose, Evropská teorie ornamentu a maorské tetování, in: Aleš Filip, Roman Musil (eds.), Gottfried Lindauer (1839–1926). Plzeňský malíř novozélandských Maorů, Praha–Plzeň: Arbor vitae – Západočeská galerie v Plzni 2015, s. 94–109.  
Art of the people and art for the people: Folk Craft as a Model for Czechoslovak Modernist Design, Centropa XIV, září 2014, No. 3, s. 247–260.
Krása věcí, průmysl a moderní společnost (1870-1918), in: Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová a Pavla Pečinková (eds.), Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice, 1870-1970, Praha: UMPRUM 2014, s. 27–67.
Od ornamentálního kreslení k „fototypo“ a světelným reklamám Zrod, šíře a proměna oborové identity grafického designu v českém školství 1870–1945 (společně s Ivou Knobloch), in: Radim Peško, Tomáš Celizna, Adam Macháček (eds.), 26. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2014, Grafický design, vzdělávání a školy, Brno: Moravská galerie 2014, s. 209–225.
Praktická umělecko-průmyslová práce. Zlín a Škola umění v letech 1939-1945. In: : Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Jitka Ressová (eds.), Zlínská umprumka (1959–2011). Od průmyslového výtvarnictví pod design, Praha: UMPRUM 2013, s. 22–36.
Východ versus Západ? Zlínská škola tvarování strojů a nástrojů v mezinárodním kontextu (od 50. do 90. let 20. století), in: Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Jitka Ressová (eds.), Zlínská umprumka. Od průmyslového výtvarnictví pod design, Praha: UMPRUM 2013, s. 94–108.  
Vitální rytmy jako obrazy dynamiky života: od kardiogramu, přes abstraktní znázornění růstu a pohybu až k představě historické časovosti, in: Alena Pomajzlová (ed.) Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy futurismu v českém umění, Praha: Arbor vitae 2012, s. 16–41.
Doxes et paradoxes du design contemporain: entre le normal et supernormal, in: Zsuzsa Simonffy (ed.), Le paradoxe et ses usages, Tinta Könyvkiadó, Budapest 2011 – Éditions Lambert-Lucas Limoges 2011, s. 219–225.
Stylizovaný lotos Adolfa Loose: znovu k architektovu chápání ornamentu, in: Lubomír Slavíček – Pavel Suchánek – Michaela Šeferisová Loudová (eds.), Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou, Brno 2011, s. 249–265.
Ruční práce jako duchovní obroda. Idealismus Marie Teinitzerové, 67. Bulletin Moravské galerie v Brně, 2011, s. 145–155.
 „Tvarujete si sami, anebo chcete raději hotové?“  Alternativy k designu 60. – 80. let (společně s Ivou Knobloch), in: Milena Bartlová - Hynek Látal (eds.), Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění., Praha 2011?, s. 24–35.
The Silent Revolutions in Ornament, Umění LVIII/2010, s. 403–423.
Ornament motýlích křídel. E. H. Gombrich, dekorativní umění, přírodověda a Gestaltpsychologie, in: František Mikš -  Ladislav Kesner (eds.), Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám. Brno 2010, s. 59–85.
Vzdušné zámky v době normalizace: výstava Design a plastické hmoty, pneumatické struktury a alternativní design 70. let, in: Cyril Říha (ed.), Nefoťte mě před knihovnou. Sborník pro Jana Rouse, Praha 2009, s. 125–147.
Pierre Restany et Prague entre 1960 et 1970 : le Nouveau Réalisme à la tchèque. in: Richard Leeman (ed.), Le Demi-siècle de Restany, Institut National d´Histoire de l´Art, Paris 2009, s. 251–269.
Vulcan’s Engagement to Venus: Alois Studnička’s Venture into the Applied Arts, Umění LVII/2009, s. 453- 468, česky na webových stránkách časopisu Umění:  http://www.umeni-art.cz/cz/index.html
Crystal and Kaleidoscopic Abstraction: Scientific Photography and Cubist Design, Centropa, vol 9, No 1, January 2009, s. 28–42.
Kupkův jaroměřský učitel Alois Studnička: světlo sluneční, škola stínů a optické přeludy, sborník konference, Hradec Králové 2009.
Aspect and abstraction: reproducibility of natural forms in decorative arts, mostly in 19th century, in: Amrei Wittwer, Elvan Kut, Vladimir Pliska, Gerd Folkers (Eds.) „Reproducibility – Arts, Science and Living Nature“, Collegium Helveticum, Heft 5, Zürich 2009, s. 63–69.
Legenda o umělci: mezi dějinami umění a psychoanalýzou (společně s Petrou Maťovou a Romanem Telerovským), in: Ernst Kris a Otto Kurz, Legenda o umělci, VŠUP a Arbor Vitae Praha 2008, s. 135–158.
Interiér panelového bytu: lidový sloh 70. let, jeho zrna i plevy. In: Lada Hubatová-Vacková – Cyril Říha (eds.), Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let,  VŠUP Praha 2007, s. 93–119.
Pierre Restany a české umění v letech 1960–1970: hledání alternativy nového realismu, Acta II. sjezdu historiků umění, Praha 2007.
Vnitřní zrak: Jan Evangelista Purkyně, laboratoř vizuality a moderní umění, Centrum pro teoretická studia Praha, CTS - 05-05, červen 2005, Umění LIII, prosinec 2005, s. 566–586
Orfismus moravské licence. Antonín Procházka v letech 1914–1918, in: Marcela Macharáčková – Lubomír Slavíček (eds.), Antonín Procházka 1882–1945, Brno - Praha 2002, s. 80–100.
Chronologie (společně s P. Sadílkovou, Erikou Abrams, Hélène Klein, Estelle Pietrzyk), in: Jana Claverie, Hélène Klein, Vojtěch Lahoda, Olga Uhrová (eds.), Vincenc Kramář, un théoricien et collectionneur du cubisme à Prague, Paris 2002.
Vincenc Kramář a Carl Einstein, in: Olga Uhrová, Vojtěch Lahoda (eds.), Vincenc Kramář: od starých mistrů k Picassovi, NG Praha 2000, s. 202–206.
Sonda do Kramářovy akviziční politiky, in: Olga Uhrová, Vojtěch Lahoda (eds.), Vincenc Kramář: od starých mistrů k Picassovi, NG Praha 2000, s. 169–173.
Vincenc Kramář – dokumentace (společně s P. Sadílkovou), in: Olga Uhrová, Vojtěch Lahoda (eds.), Vincenc Kramář: od starých mistrů k Picassovi, NG Praha 2000, s. 213– 257.
Figurativní abstrakce versus abstraktní figurace. Kandinského abstraktní divadelní syntézy, fotodynamismus bratrů Bragagliových a jejich „rozostřená“ projekce lidské bytosti, Opuscula Historiae Artium, ř. 43, 1999, s. 49–56.

 

Výstavy / Curating Exhibitions
Studiolo Robotico R.U.R., společně s Janem Němečkem, výstavní instalace UMPRUM na Salone del Mobile v Miláně, duben 2019 https://www.umprum.cz/web/cs/umprum/studiolo-robotico-r-u-r-umprum-na-milano-design-week-2019-8265
repríza Pražský dům Brusel, Belgie, září 2019, říjen 2019 repríza Designblok Praha, za expozici udělena Cena Designbloku 2019 v kategorii nejlepší školní prezentace
První republika, 1918–1938, Národní galerie v Praze – Veletržní palác, autorský tým společně s Annou Pravdovou a Hanou Rousovou, 23. 10. 2018 https://www.ngprague.cz/expozice-detail/1918-1938/ Cena Českého výboru ICOM Gloria Musealis – výstava roku 2018
Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze, společně s Pavlou Pauknerovou, Praha: UMPRUM 2018, únor–duben 2018 https://www.umprum.cz/web/cs/galerie-um/knihovna-svazky-a-digitalizaty-sbirky-a-databaze-6776
Ephemeral_Eternal, výstavní prezentace UMPRUM na Salone del Mobile 2017 v Miláně, instalace nominována na Milano Design Award https://www.umprum.cz/web/cs/umprum/ephemeral-eternal-umprum-na-design-week-v-milane-5425
Olgoj Chorchoj: Logika emoce, Moravská galerie v Brně, prosinec 2016 – duben 2017 (společně s Rostislavem Koryčánkem) http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2016/olgoj-chorchoj-logika-emoce.aspx?lang=cs
Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus, Galerie UM, listopad 2015 – únor 2016 (společně s Pavlou Pauknerovou a Cyrilem Říhou) www.umprum.cz/web/cs/umprum/tam-a-zpatky-2828
Týmový projekt katedry teorie a dějin umění VŠUP pod vedením Mileny Bartlové a Jindřicha Vybírala, Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, výstavní díl „Folklorismy“, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, listopad 2015 – únor 2016
Modfolk. Modernita v lidovém. Ateliér designu oděvu a obuvi Liběny Rochové na UMPRUM, Jurkovičova vila MG v Brně, červen – prosinec 2015 http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2015/modernita-v-lidovem-atelier-designu-odevu-a-obuvi-libeny-rochove-na-umprum.aspx?lang=cs
Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice, 1870–1970/ obměněná repríza, (společně s M. Pachmanovou a P. Pečinkovou), Uměleckoprůmyslové muzeum MG v Brně, respirium, květen – prosinec 2015 http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2015/veci-a-slova.aspx?lang=cs
Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice, 1870–1970 (společně s M. Pachmanovou a P. Pečinkovou), Galerie UM, VŠUP, září – listopad 2014
Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Experimenty dekorativního umění v letech 1880–1930. Moravská galerie v Brně, listopad 2012 – březen 2013 http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2012/ornament(2911-243).aspx?lang=en  (Zvláštní cena Gloria Musaealis Výstava roku 2012), Umělec má cenu 2013, cena od Vladimíra Kokolii za skupinovou výstavu v roce 2013)
Historie VŠUP 1885–1939, 1939–1968 (společně se studenty), 1. patro VŠUP před knihovnou, viz též http://osobnosti.umprum.cz    
Husákovo 3+1, bytová kultura 70. let (společně s Cyrilem Říhou, Pavlem Vančátem a dalšími studenty KTDU), Galerie VŠUP Praha říjen 2007, repríza Dům umění města Brna prosinec 2007
Odborná spolupráce na výstavním projektu Vincenc Kramář: od starých mistrů k Picassovi, Národní galerie – Veletržní palác Praha 2000
Týmová spolupráce na přípravě stálé expozice moderního umění v Moravské galerii v Brně, Pražákův palác, Brno 1994

 

Různé (recenze, texty v časopisech, katalozích, novinách, na webu) / Varia  
Ještě ke stálé expozici Uměleckoprůmyslového muzea MG v Brně, Artalk, 17.12. 2021 https://artalk.cz/2021/12/17/jeste-ke-stale-expozici-umeleckoprumysloveho-muzea-mg-v-brne/
Automat, android, elektrická panenka, labor, nebo jinak? O invenci slova "robot" a neméně slavném bratrovi stručně, in: Jitka Čejková (ed.), Robot, Praha: VŠCHT 2021, s. 102–105..
Moderní "bubikopf" a postmoderní "afro": Personalizované dějiny atreliéru od Johnové po Velčovského ve zkratce, in: Martin Vaněk (ed.), Výpal. 100 let Ateliéru keramiky a porcelánu na UMPRUM, Praha 2019, nepagin.
Studiolo Robotico R.U.R., katalog k výstavní instalaci UMPRUM na Salone del Mobile  Miláně, Praha UMPRUM 2019, česká verze pro Designblok Praha 2019.
Recenze na knihu Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (eds.), Dějiny umění v českých zemích, 800–2000, Praha 2017, in: Dějiny a současnost, březen 2019, s. 43.
Krásná jizba od funkcionalismu po organický styl, Designum XXV, 2019, č. 1, s. 38–48.
Rozhovor s Ladou Hubatovou-Vackovou a Petrou Ježkovou (kultura), in: Karel Kučera – Vladimír Kučera (eds.), Stálo to za to? Měl smysl rozpad monarchie a založení Československa? Praha 2019, s. 280–304.
Předmluva ke knize Veroniky Rollové, Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948–1969), Praha 2019.
Ondřej Přibyl: Jednotliviny a jiná pozorování, úvodní text k výstavě v Ateliéru Josefa Sudka, duben 2019.
Zamlžená historie za průhledným sklem výkladní skříně, recenze výstavy Katariny Burin. 12. 1. 2018, Artalk, http://artalk.cz/2018/01/12/zamlzena-historie-za-pruhlednym-sklem-vykladni-skrine/
Recenze na knihu: Daniela Kramerová (ed.), Retromuseum. Životní styl a design v ČSSR, Cheb 2016, Umění LXVI/1, 2018, s. 103–106
Zpráva z cesty do Milána, Art&antiques 2017/5, s.64–67.
Ephemeral_Eternal, katalog k výstavní instalaci UMPRUM na Salone del Mobile v Miláně, Praha: UMPRUM 2017.
Politikum v řemesle, Art&antiques 2017/3, s. 72–75.
0n Applied Arts Magazines Produced by Schools, on Central European Design, etc. Rozhovor s Juliet Kinchin a Paulem Stirtonem, in: Open Sandwich: otevřená platforma pro užité umění, VŠUP Praha 2016, s. 14–20.
Nejstarší knihovní „špeky“. Školní pomůcky, folia a ornamentální předlohy, in: Open Sandwich: otevřená platforma pro užité umění, VŠUP Praha 2016, s. 20–25.
Experimenty s hmotou, která má principy textilu, rozhovor s Jitkou Škopovou, in: Jitka Škopová (ed.), Textil a experiment, Praha: UMPRUM 2016.
Alarmující situace pražské NKP a příklad pařížské BNF, Lidové noviny, 15. 1. 2016.
Historická identita oboru a pokus o diagram ateliéru K.O.V. / The Historical Identity of the Discipline and an Attempted Diagram of the K.O.V. Studio, in: Eva Eisler (ed.), Ateliér K.O. V., Koncept, objekt, význam, Praha: UMPRUM 2015, s. 79–101.
Recenze na knihy Ivy Mojžíšové, Škola moderného videnia. Bratislavská ŠUR 1928–1939 Bratislava 2013 a Ľubomíra Longauera, Vyzliekanie z kroja 2. díl, Užitková grafika na Slovensku po roku 1918 Okruh Školy umeleckých remesiel, Bratislava 2013, Umění LXIII/6, 2015, s. 501–504.
Mistr Polášek a „koňská přípřež“ na Radhošti, Dějiny a současnost, duben 2015, s. 27.
Rozhovor s Liběnou Rochovou, Bulletin Moravské galerie v Brně LXX, 2014, s. 178–184.
Rozhovor s Jitkou Škopovou, Bulletin Moravské galerie v Brně LXX, 2014, s. 184–192.
Rozhovor s Eliškou Kuchtovou, Bulletin Moravské galerie v Brně LXX, 2014, s. 206–214.
Rozhovor s Filipem Jakabem, Bulletin Moravské galerie v Brně LXX, 2014, s. 214–222.
Museum uměleckého průmyslu: od sběru ke sbírce, Dějiny a současnost, únor 2014, s. 25.
Recenze na knihu Tomáše Jirsy: Fyziognomie psaní. V záhybech literárního ornamentu, Praha 2013, Umění LXII 2014, s. 74–76.
K diskuzi o umělecké kritice dnes, Bulletin UHS, 2/2013, s. 8–9.
Rozhovory LHV s Jitkou Ressovou, Františkem Crhákem, Františkem Podškubkou, Klárou Šumovou, Janem Pavézkou, Borisem Klimkem, in:  Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Jitka Ressová (eds.), Zlínská umprumka. Od průmyslového výtvarnictví pod design, Praha: UMPRUM 2013, s. 156–240.  
„Vlast líbezná“: rozporný půvab národní mytologie Karla Plicky, Vesmír listopad 2013, s. 650–651.
O Procházkově obraze a „umění výkladních skříní“, Vesmír, červenec 2013.
Klíčení, pučení a růst: gramatika forem přírody, Dějiny a současnost, květen 2013, s. 27.
Digitální písmolijna, Vesmír 92, březen 2013, s. 182–184.
Kamenická práce Loose staršího a mladšího, Vesmír 91, listopad 2012. s. 682–683.
Anketa na téma „angažovaný design, A 2, 10. říjen 2012.
Umělecká anatomie a tělesný patos, Vesmír 91, červen 2012, 374–376.
Stará metoda daguerrotypie dnes: Ondřej Přibyl, Vesmír 91, březen 2012, s. 182–184.
Vůle k formě: růst rostlin a obrazy vitální síly, Vesmír 90, listopad 2011, s. 666–668.
Mužná práce slabé ženy: příběh Růženy Zátkové, Ateliér, roč. 24, č. 9, 2011, s. 1.
Vyšívaná teozofie a malovaná evoluce Hildy Pollak, Vesmír 90, květen 2011, s. 306–308.
Fluidní čáry, Vesmír, roč. 90, leden 2011, s. 58–60.
Ornamentální arabeska jako otisk pohybu, Vesmír, roč. 89, říjen 2010, s. 647–649.
Kreslič a kreslíř: Corda a Mánes, Vesmír 89, leden 2010, s. 66–68.
Organický i technický Corbu, Vesmír, 88, únor 2009, s. 134–136.
„Nefoťte mě před knihovnou.“ Rozhovor s historikem umění a milovníkem knih Janem Rousem, in: Cyril Říha (ed.), Nefoťte mě před knihovnou. Sborník pro Jana Rouse, Praha 2009, s. 11–17.
Katedrály práce, Vesmír, listopad 2008.
Ateliér a laboratoř, Vesmír, srpen, 2008.
Přírodověda jako rukověť designéra, Vesmír, květen, 2008, s. 342–344.
Cubist Design, Scientific Crystallography, and Other Tales of “Crystalline Splendour”, Sborník příspěvků z konference,  Consilience (or Sunderance?): Art, Language, and Biology  at the 2008 ISSEI Conference: On Language and the Scientific Imagination ISSEI/University of Helsinki, http://www.valt.helsinki.fi/optek/issei/section4/Session_3_Cordulack/3_Hubatova.pdf
Chytit svou tvorbu jinými nástroji. Rozhovor s historikem umění Janem Rousem, A2, 30/2008, s. 14–15.
Zítra je včera (o futuristickém designu a Neználkovi), Lidové noviny, příloha Orientace, 5. 1. 2008.
Sedni si na benzen (o vědeckém znázorňování a designu), Lidové noviny, příloha Orientace, s. V., 23. 11. 2007.
Redesign houslí? (o klasické smyčcové kultuře v moderním kontextu), Lidové noviny, příloha Orientace, 20. 10. 2007.
Dóm v žoku (Buckminster Fuller a komunitní obydlí hippies), Lidové noviny, příloha Orientace, s. V., 22. 9. 2007.
Přijď na telku! (bytová kultura 70. let), Lidové noviny – příloha Orientace, s. V, 30. 6. 2007.
Bludný Holanďan na Kampě. Piet Mondrian versus František Kupka, A 2, roč. III, 26/ 2007, s. 8–9.
Návrhář a skutek (význam slova design, humanitární design a Papanek), Lidové noviny – příloha Orientace, s. V, 2. 6. 2007.
Mondrian a bujon (o designu fast-food maggi produktů, bouillon KUB v kompozicích Pieta Mondriana), Lidové noviny – příloha Orientace, s. V, 5. 5. 2007.
Usedlost tuláků (design nomádů), Lidové noviny – příloha Orientace, s. V, 7. 4. 2007.
Pohyb na hraně (retrospektiva Yvese Kleina ve Vídni), Art&antiques, březen 2007, s. 50–54.
O Sněhurce (o německém designu ulmské školy), Lidové noviny – příloha Orientace, s. V, 10. 3. 2007.
Instantní šaty (o hyperkonzumní společnosti a jiných ikonách designu), Lidové noviny – příloha Orientace, s. V, 10. 2. 2007.
Vidění hudby a slyšení obrazu. Vjemy na smyslovém rozhraní, Vesmír, roč. 85, 2006/10, s. 590- 595.
Umění v souladu s Freudem nebo navzdory?,  A2, 2006/23,  str. s. 8-9.
Pěstovat nádobí na polích, rozhovor s Jiřím Pelclem, A2, 44/2006, listopad 2006, s. 14–15.
Vidění hudby a slyšení obrazu: vjemy na smyslovém rozhraní, Vesmír říjen 85/2006, s. 590–595.
Zmrzačená Gibianova vila v Bubenči,  Era21, 2006/1,  s. 7.
Pomalost krajky a speed současného umění,  Art&antiques  2006/4,  str. s.76–79. 
Umění a mineralogie. „ … neboť krystaly, toť příroda!“, Art&antiques, roč. 5, 2006, s. 106–115.
Co v přírodě přehlížíme. O výstavě NATURalia, A2, 12- 13/2005, s. 7.
Pavel Brázda, Outsider in?, Art & antiques, 2005/11, 48-62, reprint Pavel Brázda, Přemysl Arátor (ed.),  Pavel Brázda, Argo Praha 2006, s. 6–10.
Také starobylý výraz je součástí ochrany: ateliér obnovy a konzervace historických staveb Girsa, Art & antiques, leden 2005, s. 74–81.
Kapitoly o českém umění 20. století, in: Gaffová Jackie, Oliverová Clare - Svět umění 20. století, Praha 2003.
Trnitá cesta Bohumíra Matala do„Světa, v němž žijeme“. Umělecké počátky Bohumíra Matala před vstupem do Skupiny 42, Petr Spielmann – Marcela Macharáčková (eds.), Bohumír Matal, katalog výstavy, Dům umění města Brna, 1998–1999, s. 43–55.
Kapitoly č. 12 (s. 63–68) Česká meziválečná avantgarda), č. 13 (s. 69–74) Okruh surrealistické obrazotvornosti, č.15 (s. 79–84) Městská mytologie Skupiny 42, č. 16 (s. 85–90) Skupina Ra – druhá vlna českého surrealismu, č. 17 (s. 91–96) Český informel, č. 19 (s. 103–106) Konstruktivní a racionální tendence, in: Jitka Sedlářová (ed.), Stálá expozice českého umění XX. století, Moravská galerie v Brně (kat. výst.), Brno 1994.
Bohumír Matal, Realita a sen, Revue ROK, Brno 1992, č. 3, s. 17–21.
Bohumír Matal, Kresby Bohumíra Matala z Lohbrücku, Bulletin Moravské galerie, Brno 1991, č. 47, s. 21–22.


Webové stránky / Web Pages
Lada Hubatová-Vacková – Anežka Bartlová (eds.), Aspekty transformace. Umprum 1985–2010, VŠUP Praha 2016, www.transformace-umprum.cz (školní týmový projekt).
Historie VŠUP 1885–1939, 1939–1968 (společně se studenty), 1. patro VŠUP před knihovnou, viz též http://osobnosti.umprum.cz (školní týmový projekt).


Konference, přednášky / Conferences, Lectures
2019 Reformní „užité kreslení“ a radikalita jeho koncepcí: od imaginativního ornamentu po mechanizovanou kresbu, Medzinárodné sympózium Škola ako laboratórium moderného života, Goetheho inštitút, KNIŽNICA, Bratislava, září 2019
2019 Estetický socialismus – umění lidem a lidu: hnutí Arts and Crafts, vernakulární princip a ohlasy u nás, 39. Plzeňské sympozium na téma Zrození lidu v české kultuře 19. století, Západočeské muzeum v Plzni, 1. 3. 2019
2018 Obchod, reklama, novoty, ušlechtilé věci, trety a pošetilé kramaření: složitý vztah avantgardy ke konzumerismu, konference AVČR – Na prahu nové doby, 29. 10. 2018
2018 Mladý Kupka a jeho jaroměřský učitel Studnička: od učebnic kreslení k fyziologii barev a vidění, Valdštejnská jízdárna, Národní galerie v Praze, 26. 9. 2018
2017 Eitelbergerův následník Jacob von Falke a umělecký průmysl, Palackého univerzita v Olomouci
2016 Užité umění, průmyslové výtvarnictví 50. – 70. let a jeho instituce, Muzeum hlavního města Prahy
2015 Kritická revize folkloru a lidových tradic dnes: případový projekt „Modfolk“, konference na téma „Vysoké“ a „nízké“ – Umění a tradice, Ústav dějin umění AVČR Praha
2015 Od Owena Jonese po Adolfa Losse. Evropská teorie ornamentu a maorské tetování, Plzeň Masné krámy, 8. 9. 2015
2014 Trhaný obraz v krasohledu: od secesního ornamentu k abstraktnímu filmu, přednáška k 25. výročí časopisu Iluminace, kino Ponrepo
2014 2 přednášky – Tiché revoluce uvnitř ornamentu, Alternativní a normalizovaný design 60. a 70. let v ČSR, École nationale supérieure des Arts décoratifs, Paříž
2014 Zlínská škola designu v mezinárodním kontextu, Baťův institut, Zlín
2014 Archiv, sbírka a výstava, Semperova klasifikace uměleckoprůmyslových sbírek, workshop ateliéru sochařství v Bechyni
2014 Trhaná vizualita: kaleidoskopický ornament mezi vědou 19. století a abstraktním filmem, Cité de l´architecture – Trocadéro, Paříž
2013 Adolf Loos / Mathias Poledna, přednáška ve výstavě Obrazy a předobrazy (kurátor Karel Císař), Galerie hlavního města Prahy
2013 Diskuze na téma umělecké kritiky na valné hromadě UHS, dne 24. května 2013, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Praze
2013 Bádání v médiu výstavy?, Západočeská galerie v Plzni
2013 Tiché revoluce uvnitř ornamentu, Sdružená uměnovědná studia, katedra estetiky FFMU
2012 Umění v životě, život v umění. Textilní řemeslo a křesťanský komunismus Marie Hoppe-Teinitzerové (1879-1960), Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR
2012 Hilde Pollak a antropozofický kontext, přednáška na katedře filmových studií FF UK
2011 Umělecká forma kubistické architektury a role Henryho van de Velde, konference věnovaná kubismu, říjen 2011, Národní technické muzeum v Praze
2011 Zvuk, pohyb a obraz: synestézie v ornamentu, listopad 2011, v rámci cyklu „audiovizuální alternativy“ na katedře filmových studií FF UK
2010 Tiché revoluce uvnitř ornamentu, inovace v dekorativismu, seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
2009 Pecha Kucha Night – Ornament není zločin
2009 Alternativy k designu 60. – 80. let (společně s Ivou Knobloch), 3. sjezd historiků umění, Karlova Univerzita Praha
2009 Ornament motýlích křídel: dekorativní umění, přírodověda a Gestaltpsychologie (ke Gombrichově knize The Sense of Order: a study in the psychology of decorative arts), kolokvium k výročí E. H. Gombricha, FF MU a MG v Brně
2008 František Kupka a fyziologie smyslového vnímání, seminář pro doktorandy katedry filozofie Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity
2008 Krystal a kaleidoskopická abstrakce. Obrazy ve vědě a umění. Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
2008 Vzdušné zámky v době normalizace: pneumatické struktury Václava Ciglera a Vladimíra Fiřta, VŠUP, společně s Václavem Ciglerem a Vladimírem Fiřtem
2008 Kupkův jaroměřský učitel Alois Studnička: světlo sluneční, škola stínů a optické přeludy, Sympozium o Františku Kupkovi, Hradec Králové
2008 Cubist Design, Scientific Crystallography, and Othe r tales of “Crystalline Splendour”, Consilience (or Sunderance?): Art, Language, and Biology  at the 2008 ISSEI Conference: On Language and the Scientific Imagination ISSEI/University of Helsinki, 28.7. – 2. 8. 2008  
2008 Vitální síla přírody: botanik a designér Christopher Dresser, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
2008 Kamufláž, společně s Milanem Salákem (malíř), Karlem Kleisnerem (biolog) a Renaudem Bouchetem (historik umění), VŠUP v Praze
2008 Aspect and abstraction: reproducibility of natural forms in scientific imaging and decorative arts in 19th century, mezinárodní interdisciplinární konference Vila Lanna
2007 Standard, (společně s Cyrilem Říhou), Centrum pro teoretická studia
2007 „Kufr ve dveřích“: prostor a věci v panelových bytech, konference Estetika samohany, Klatovy
2007 Vizualizace pohybu, katedra filmových studií Filozofické fakulty v Praze
2007 Krystalografie a kubistický krystalismus: souvislosti obrazové reprezentace ve vědě a v umění, seminář dějin umění Masarykovy univerzity v Brně
2007 Les objets paradoxaux: le design contemporain et la sémionautique, Univerzita Pécs
2006 Pierre Restany et l´art tchèque : à la recherche d’une alternative au Nouveau réalisme, Institut national d’histoire de l’art Paris
2006 Pierre Restany a české umění v letech 1960–1970: hledání alternativy nového realismu, 2. sjezd historiků umění, Filozofická fakulta Praha
2006 Inner sight: Jan Evangelista Purkyně, laboratory of visuality and modern art, Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, Wassenaar
2006 Nahodilost jako téma i proces v umění, Centrum pro teoretická studia, leden 2006
2005 Krystal: kubismus a mineralogie, Centrum pro teoretická studia Praha  
2005 Vnitřní zrak: Jan Evangelista Purkyně, laboratoř vizuality a moderní umění, Centrum pro teoretická studia, Praha

Členství / Membership  
2017–dosud členka redakční rady časopisu Umění / Art
2015–2021 členka redakční rady Bulletinu Moravské galerie v Brně
2008–2010 členka výboru Uměleckohistorické společnosti  
2009–2014 členka organizačního výboru brněnského bienále grafického designu
2009–2015 členka senátu VŠUP    

Školitelka disertací / Ph.D. Thesis Director
Jan Wollner – Experimentální design a architektura 60. let (úspěšně obhájil v září 2015)
Veronika Rollová – Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948–1968), (úspěšně obhájila v září 2017)
Pavla Pauknerová – Utéci z plochy. Datová vizualizace a otevřené možnosti informačního chování (úspěšně obhájila v září 2017)
Anna Hejmová – Obrazy těla a pohybu. Vizualita masových tělovýchovných performancí a jejich reprezentace ve veřejném prostoru od šedesátých let 19. století do roku 1989 (úspěšně obhájila v srpnu 2019)
Vojtěch Märc – Umělé hmoty v poválečném umění, designu a architektuře v Československu a v kontextu Východní Evropy
Markéta Vinglerová – Uvnitř osnov. Kapitoly o historii vyučování textilu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze 1885–1970
Klára Peloušková – Adaptabilita v designu jako prostředek sociální inkluze a ekologické udržitelnosti
Jaroslav Tvrdoň – Typograf František Muzika aneb moderní klasicismus
Kristýna Péčová – Meta-kunsthistorie: Dějiny umění v současném (českém) umění

Školitelka diplomových prací / Diploma Thesis Director
Andrea Pauchová (Březinová), František Kysela, FFMU v Brně 2001
Ivo Habán, Maxim Kopf, FFMU v Brně 2001
Kristýna Zajícová, Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes 1925 a československá reprezentace, VŠUP v Praze 2008
Anna Lískovcová, Vývoj a užití plastů v československém designu, VŠUP v Praze 2008
Jindra Tichá, Rodinná amatérská fotografie, VŠUP v Praze 2008  
Klára Škofová, První kniha badatele v umění, VŠUP v Praze 2009
Pavla Beranová, Světlo a výstavní prostor,  VŠUP v Praze 2009
Pavla Pauknerová, Věci dosud nespatřené. Dopad digitálních médií na produktový design a hmotnou kulturu, VŠUP v Praze 2010
Jana Mattasová, Abstrakce a užité umění v 50. a 60. letech, VŠUP v Praze 2011
Štěpánka Holbová, Nalézání prostoru, dílo Vladimíra Kopeckého do roku 1970, VŠUP v Praze 2012  
Klára Hegerová, České lisované sklo po roce 1945, VŠUP v Praze 2012  
Veronika Rollová, Socialismus a luxus? Státní reprezentace na Pražském hradě v 50. a 60. letech, VŠUP v Praze 2012
Lucie Šmardová, Kovářovi žáci. Historie zlínské VŠUP 1979–1999, VŠUP v Praze 2012  
Filip Dědic, Tranzistorový rozhlasový přijímač. Od technického objevu po současná digitální média, VŠUP v Praze 2015  
Tomáš Klička, Výstavní prezentace legionářského umění v období první republiky, VŠUP v Praze 2015  
Jana Pavlová, Postmoderna bez „postmoderny“. Recepce postmoderny v československém/ českém architektonickém diskurzu pozdních 70. let – poloviny 90. let 20. století, VŠUP v Praze 2016
Martina Kamenárová, Od obytné kuchyně po racionální laboratoř. Proměna dispozic kuchyně činžovního domu v letech 1890–1945 v Praze, VŠUP v Praze 2016
Gabriela Petrová, Časopis Tvar jako nástroj boje za kvalitnější výrobek (1948–1971), VŠUP v Praze 2017
Lukáš Pilka, Tvář svobodné doby. Vizuální styl ve službách byznysu, médií a politiky devadesátých let, VŠUP v Praze 2017
Klára Peloušková, Hospodářská politika, ideologie a průmyslový design, 1969–1998: Státní instituce a diskurs, VŠUP v Praze 2018
Alena Štěrbová, Muzejní sbírky skla a možnosti výstavní prezentace ve stálých expozicích, VŠUP v Praze 2018
Veronika Vysloužilová, Vybrané kapitoly z užitkové a dekorativní keramiky Marie Rychlíkové v kontextu 50.–90. let, VŠUP v Praze 2019
Kristýna Péčová, Vypálit a omalovat. Keramická hlína v sochařství meziválečného Československa, VŠUP v Praze 2019
Lenore Jurkyová, Ateliér oděvního výtvarnictví: jeho založení a kontinuita po vedením prof. Hedviky Vlkové v letech 1949–1970 ve stálých expozicích, VŠUP v Praze 2018
Alexandra Erbyová, Výstavný program Umeleckej besedy slovenskej v rokoch 1921 až 1939
Anežka Kořínková, Umělci, snílci, výtržníci, utopisté a inženýři. Nafukovací struktury: alternativní architektura a design 2. poloviny 20. století v souvislostech
David Bláha, Miroslav Hák. Fotografie mezi dokumentem a uměním, VŠUP v Praze 2021
Veronika Soukupová, Nová textilie v novém bydlení. Textilní výtvarnice Jaroslava Vondráčková a význam užitého textilu v moderním bydlení
Ondřej Balada, Design a fotografie v kontextu postmoderny

Konzultantka disertačních prací studentů uměleckých oborů / Ph.D. Thesis Consultant
Alice Klouzková, Petra Gupta Valentová, Adam Železný, Vendulka Prchalová, Linda Havrlíková, Lucie Lučanská, Ondřej Vicena

 

lada.hubatova@umprum.cz 

doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D.

E-mail lada.hubatova@umprum.cz
Zařazení / Funkce
Teorie a dějiny umění / Docent