Elena Scholz

Elena Scholz

Zařazení / Funkce
Sklo / Student
Studium probíhající
ateliér Sklo, Bakalářský studijní program Výtvarná umění - zahraniční stážista ERASMUS (B8206), obor Design (8206R100), 1. ročník