BcA. Eliška Motlová

BcA. Eliška Motlová

Zařazení / Funkce
Sklo / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Sklo, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), absolvované 2017