Emma Ondrová

Emma Ondrová

Zařazení / Funkce
Tvorba písma a typografie / Student
Studium probíhající
ateliér Písmo a typografie, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206R106), 1. ročník