Enya Carroll

Enya Carroll

Zařazení / Funkce
K.O.V. Koncept - Objekt - Význam / Student
Studium probíhající
ateliér K.O.V., Bakalářský studijní program Výtvarná umění - zahraniční stážista ERASMUS (B8206), obor Design (8206R100), 0. ročník