DiS. Erika Knoppová

DiS. Erika Knoppová

Zařazení / Funkce
Tvorba písma a typografie / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Písmo a typografie, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Písmo a typografie (8206T104), absolvované 2012