Eva Brzáková

Eva Brzáková

Zařazení / Funkce
/ Absolvent
Studium ukončené
ateliér , Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Oděvní výtvarnictví (8206T041), absolvované 2002