Bc. Eva Kozarová

Bc. Eva Kozarová

Zařazení / Funkce
Produktový design / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Produktový design, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), absolvované 2012